Teletrade билан самарали инвестиция лойихалари

Teletrade самарали инвестициялар бу даромад олишни лекин савдоларда шахсан узи иштирок этмаслик хохиши булмаган мижозлар учун таклиф килинади. Сиз учун савдоларда юкори тажрибали трейдерлар катнашади ва даромадингизни таъминлайди.

«ТРЕЙДЕРЛАР БИРЖАСИ»

консультацияга ёзилиш

ТРЕЙДЕРЛАР БИРЖАСИ — TeleTrade хамкори булиб «Биржа трейдеров» компанияси лойихаси хисобланади.

«Биржа трейдеров» компанияси томонидан инвестор ва трейдерлар учун махсус лойиха ишлаб чикарилаган. Ушбу лойиханинг асосий мохияти компания тзимида трейдерлар тугрисида очик маълумотларни эълон килиб инвесторларга кулай шароит яратишдан иборат булиб бунда инвесторлар узларига кулай ва ишончли трейдерни танлаб олиш имкониятига эга булади. Ушбу лойиха доирасида трейдерлар тугрисида энг йирик ва мунтазам янгиланиб турувчи база шакилланган.

Лойиха инвесторлага куйидаги имкониятларни беради:

 • валюта ёки CFD-контрактлари билан свдо килувчи юкори малакали ва тажрибали трейдерлар тугрисида маълумотларга эга булиш;
 • трейдерни мустакил равишда танлаб олиб шахсий инвестицияларини амалга ошириш;
 • трейдер билан индивидуал равишда ва шартларда шартнома тузиш;
 • хисоб ракамдаги маблаглар камаишини химоя килувчи Stop-Out механизмидан фойдаланиш;
 • валюта ва CFD савдосидан даромад олиш.

«СИНХРОН САВДО»

Маслаҳатга ёзилиш

«СИНХРОН САВДО» — инвестор ва трейдер учун мавжуд бўлган афзалликларни органик жиҳатдан ўзида мужассамлаштиради ва бир вақтнинг ўзида унисига ҳам, бунисига ҳам пул ишлашга имкон беради.

Инвестор учун

Бу трйедерларнинг билимини қўллаган ҳолда даромад олиш имкониятидир. Сиз ўзингиз танлаб олган трейдерларнинг битимларини автоматик режимда нусха қилган ҳолда даромад оласиз. Ҳар бир битим бўйича қарор қабул қилиш зарурияти бўлмайди, бироқ айнан сиз бош қарорни – савдони қачон тўхтатиш борасидаги қарорни қабул қиласиз.

Трейдер учун

Бу ўз ҳисобидан битимларни нусха қилганлик учун комиссион мукофотлар олиш имкониятидир. Рейтингда трейдернинг позицияси қанчалик юқори бўлса, унга уланадиган инвесторларнинг лимити ҳам шунчалик кўпроқ бўлади,ва оқибатда комиссион даромад ҳам кўпроқ бўлади.

«Синхрон савдо» афзалликлари:

 • Назорат – трейдернинг битимларидан автоматик режимда нусх аолиш мумкин бўлади, чунки Сиз ҳоҳлаган вақтда танлаб олган трейдерлар билан ишни тўхтатиб қўйишингиз ёки давом эттиришингиз мумкин бўлади.
 • Ўрганиш – трейдерларнинг битимларини таҳлил қилиб ўрганинг, ва мустақил савдо қилишга тайёрланиб, ўз қарорларингизнинг аниқлигини оширинг.
 • Шаффофлик – трейдерларнинг рейтинги балларнинг объектив ва тушунарли бўлган тизими асосида ҳар куни ўзгаради.

«ТРЕЙДЕРЛАР БИРЖАСИ» ЛОЙИХАСИНИНГ ЕТАКЧИЛАРИ

Трейдерлар базасидан энг маъкул номзодни танланг:

1 Шманай Роман Александрович 321% за 30 торговых дней
2 Бутенко Андрей Александрович 89% за 30 торговых дней
3 Ерёмин Максим Игоревич 76% за 30 торговых дней
4 Китиев Гилани Курейшевич 75% за 30 торговых дней
5 Ерхов Владимир Владимирович 74% за 30 торговых дней
6 Чаус Виталий Сергеевич 74% за 30 торговых дней
7 Зухова Арина Амуровна 73% за 30 торговых дней
8 Гайфутдинов Марсель Забирович 71% за 30 торговых дней
9 Бугулов Сергей Александрович 60% за 30 торговых дней
10 Бекоев Илья Сергеевич 60% за 30 торговых дней

«СИНХРОН САВДО» ЛОЙИҲАСИ ТРЕЙДЕРЛАРИНИНГ ДАРОМАДЛИЛИК РЕЙТИНГИ

1 434.7% per six month
2 418.4% per year
3 410.9% per year
4 358.2% per year
5 350.7% per quarter
6 332.4% per year
7 297.7% per year
8 293.1% per year
9 291.7% per year
10 274.7% per six month

ЛОЙИХА САЙТИГА УТИШ. www.synch-trading.ru

Teletrade билан кулай инвестициялар – бу молия бозорларидаги муваффакиятли битимлар тузилиши гаровидир.

TeleTrade мутахасислари хар бир мижознинг хисоб раками туридан келиб чикиб индивидуал инвестиция килиш усулларини танлаб беради.

 

Консультантлар куйидаги маълумотларни такдим килади:

 • Валюта бозорларида барча савдо ва инвестиция турлари хамда энг самарали молиявий инструментлар тугрисида;

 • Индивидуал савдо ва капитални бошкариш стратегиясини ишлаб чикиб хисоб ракамларни бошкариш принциплари ва коидалари тугрисида;

 • Юкори малакали ва мустакил трейдерлар савдо битимлари тажрибасидан фойдаланиб уз даромадларингизни янада ошириш имкониятларини беради.

TeleTrade лойихаси энг муваффакиятли трейдерларни топиб уз капиталингизни янада ошириш учун хизмат килади

ЛОЙИХА БУЙИЧА КОНСУЛЬТАЦИЯГА ЁЗИЛИШ