Компания тугрисида

TELETRADE

TeleTrade компанияси йирик молия холдинги хисобланиб, дунёнинг 30 дан ортик мамалкатларида уз ваколатхоналарига эга. TeleTrade компанияси барча инвесторларга халкаро молия бозорларида уз капитали билан савдо амалларини бажариб, даромад куриш имкониятларини яратиб беради. Компаниянинг асосий максади бу мижозларга энг юкори сифатли хизматларни курсатиб, даромад куришига амалий ёрдам беришдан иборатдир.

тулик маълумот

КОМПАНИЯ ХИЗМАТЛАРИ

• Молия бозорларида савдоларга катнашиш имкониятини яратиш;
• Ишончли бошкарув хизматини амалга ошириш;
• Капиталлни бошкариш ва активларга инвестиция килиш масалалари буйича мунтазам маслахатлар бериб бориш;
• Молия бозорларида ишлаш ва савдо килишни ургатиш;
• Янгиликлар ва тахлилий ахборотлар хизматлари.

тулик маълумот

TELETRADE ФАОЛИЯТИДАГИ СОВРИНЛАР

TeleTrade 20 йиллик фаолияти давомида халкаро молия бозорлардаги назорат, текширув ва аудит ташкилотлари томонидан юксак сифат билан хизмат курсатувчи ва ликвидлиги юкори курсатгичга эга булган компаниялардан бири сифатида тан олинган. Компания катор номинацияларда дунёнинг энг етакчи молия брокерлари каторида юкори уринларни эгаллаган. МДХ мамлакатлари доирасида молия бозорида хизмат курсатувчи компаниялар ичида энг йирик компания хисобланади.

тулик маълумот

ХАМКОРЛИК ДАСТУРИ

TeleTrade компанияси фаолиятини янада кенгайтириш дастури оркали уз фаолиятига хамкор сифатида хохлочиларни таклиф килади. Бунда, сиз куйидаги хизматларга кушилишингизни узи кифоя! TeleTrade хамкорлик имкониятлари: Брокернинг - ваколатли агенти; Франчайзинг.

тулик маълумот

TELETRADEНИНГ ИЖТИМОИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

TeleTrade фаолияти бир катор масалалар доирасида ёшларга ижтимой ёрдам бериб, турли хил тадбир ва укув тренингларини утказиб келмокда.

тулик маълумот

TELETRADE ТАЪЛИМ ДАСТУРЛАРИ

TeleTrade компанияси таълим бериш сохасида асосан молия бозорлари, унда савдо килиш тартиби тугрисида хамда ахолининг молиявий билимларини оширишдан иборатдир. TeleTrade таълимотини кенг оммага таркатиш учун бир катор ахборот воситалари билан хамкорлик килади хамда иктисодий йуналишдаги билим юртларда укув машгулот ва семинарларини ташкил килади.

тулик маълумот

МАТБУОТ МАРКАЗИ

TeleTrade матбуот маркази жуда мухим вазифани бажариб, компаниянинг очиклигини таъминлайди. Компания рахбарияти ва фаолияти тугрисидаги барча маълумотларни ушбу булимдан олишингиз мумкин.

тулик маълумот

TELETRADEДА МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

TeleTrade – молия бозорида фаолият курсатаётган энг йирик иш берувчи корхона хисобланади. Компания томонидан уз ходимлари учун энг кулай мехнат шароитларини яратиш хамда уларнинг профессионал усишига мунтазам равишда кумак бериб келаётганлиги туфайли, хозирги кунда компанияда энг тажрибали мутахассислар ишлаб келмокда. Компания мунтазам равишда ахолини иш уринлари билан таъминловчи энг йирик корхоналар уртасида етакчи погоналарни эгаллаб келмокда.

тулик маълумот

  • Асосий янгиликлар

    14 January, 17:05

    We draw your attention to the fact that on January 15, 2019 there will be a vote on the exit of the UK from the European Union (Brexit). This event may cause low liquidity and a corresponding increase in spreads and volatility growth for a variety of trading instruments.